Cookies a GDPR

Cookies:

Při první návštěvě tohoto webu se Vám objeví text:

„Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací. Souhlasím.“

Kliknutím na tlačítko Souhlasím odsouhlasíte používání tzv. cookies naším webem na dobu 3 měsíců. Poté se Vám opět objeví možnost cookies schválit či odmítnout.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci internetových stránek, a které váš prohlížeč někdy ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, což je běžné u většiny moderních internetových stránek. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a stránky se i rychleji načítají.

Jak upravit či odmítnout využívání cookies?

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky AllAboutCookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Jaké cookies používáme?

Tyto internetové stránky používají elektronický publikační systém WordPress a internetovou analytickou službu Google Analytics, které využívají tzv. „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, jež pomáhají internetovým stránkám analyzovat, jak je uživatelé používají. Informace, které „cookie“ vytvoří o vašem použití internetových stránek (včetně vaší IP adresy), budou předány firmě Google, Inc. a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google použije tyto informace ke zhodnocení používání těchto internetových stránek. Sestavuje totiž zprávy o aktivitách na internetových stránkách pro správce internetových stránek a poskytuje další služby, jež se týkají aktivit na internetových stránkách a používání internetu. Může také tyto informace zaslat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud informace pro firmu Google třetí strany zpracovávají. Google neporovnává vaši IP adresu se žádnými dalšími údaji, které spravuje. Výběrem příslušného nastavení na vašem prohlížeči můžete používání cookies odmítnout. V takovém případě se však může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google vaše údaje zpracovávala takovým způsobem a za takovým účelem, jež jsou uvedeny výše. Systém WordPress pak používá cookies při komunikaci s naším serverem, abyste se nemuseli neustále znovu přihlašovat a aby se vám stránky načítaly rychleji.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Provozovatel webu spisovatelskelisty.cz, společnost ArtPorte s.r.o. (dále jen Provozovatel) tímto potvrzuje, že provoz tohoto webu je plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v platném znění .

2. Provozovatel výslovně neshromažďuje o návštěvnících webu žádné údaje, jež by měly citlivý či intimní charakter. Neshromažďuje ale ani žádné jiné údaje, které by mohly sloužit k identifikaci konkrétní osoby či IP adresy návštěvníka, pokud je sám návštěvník takto explicitně na stránkách nezadá či nezveřejní prostřednictvím svého komentáře. Pak je třeba brát takové údaje jako zveřejněné návštěvníkem a mají stejný charakter jako jakýkoliv jiný výrok pronesený ve veřejném prostoru, který nelze vzít zpět.

3. Komentáře ke článkům
3.1 Pokud chce návštěvník přidat komentář ke článku, musí uvést e-mail na existující doméně. Sám e-mail nemusí existovat, návštěvník se tak ovšem zbaví možnosti být upozorněn automatickým systémem na reakce dalších návštěvníků a zažádat v budoucnu o případné smazání příspěvku. Případně může být komentář smazán na základě žádosti došlé z uvedeného e-mailu, jestliže e-mail existuje, ale není návštěvníkův. Zadaný e-mail nevidí ostatní návštěvníci, ale mohou ho vidět administrátoři a redaktoři webu.
3.2. V komentáři musí návštěvník něco uvést v kolonce Název. Většinou se do něj píše jméno, nebo nick, ale může to být i titulek komentáře.
3.3. Dobrovolně může též návštěvník uvést svůj web.
3.4. Návštěvník si může též zaškrtnutím vybrat možnost Uložit do prohlížeče jméno, email a webovou stránku pro budoucí komentáře. Takováto data jsou pak uloženy v návštěvníkově prohlížeči formou cookies, které si může návštěvník sám kdykoliv vymazat.
3.5. Návštěvníkem zadaný e-mail vidí pouze administrátoři a redaktoři webu, návštěvníkům se na stránkách nezobrazuje, provozovatel webu ho k ničemu nevyužívá a není k dispozici žádným třetím stranám, pokud sám návštěvník nemá propojen tento e-mail se svým oficiálním veřejným profilem v systému WordPressu. Takto zadaná data si může kdykoliv návštěvník smazat sám, případně může požádat o kontrolu smazání na adrese info@spisovatelskelisty.cz. Kontrola a smazání mohou trvat 14 dnů.
3.6. Pokud chce návštěvník požádat o vymazání komentáře, který z nějakého důvodu nemůže smazat sám, musí o to požádat e-mailem na adrese info@spisovatelskelisty.cz, a to výlučně z e-mailu, který zadal, když komentář psal. Důrazně upozorňujeme, že pokud se jedná o komentář, který byl již komentován dalšími lidmi, komentář nesmažeme. Berte to jako jakýkoliv jiný výrok pronesený ve veřejném prostoru, který nelze vzít zpět. Výjimkou je situace, kdy by se jednalo o komentář, který by mohl návštěvníkovi způsobit právní postih (např. trestní stíhání, žalobu apod.). V takovém případě smažeme komentář i s reakcemi dalších návštěvníků. Vymazání příspěvku ale nemusí být okamžité, může trvat až 14 dnů. Po vymazání příspěvku ho Provozovatel již nemá k dispozici. Komentáře, které odmítneme vymazat, však mohou být anonymizovány dle bodu 3.5.
3.7. Návštěvník může požádat o anonymizaci komentáře. V takovém případě provozovatel serveru vymaže na serveru e-mailovou adresu návštěvníka, a dále jméno, příjmení a web (pokud je uvedl) a příspěvek bude označen v názvu jako Anonym. O anonymizaci komentáře je nutné požádat e-mailem na adrese info@spisovatelskelisty.cz, a to výlučně z e-mailu, který návštěvník zadal, když komentář psal. Anonymizace může trvat až 14 dnů. Po anonymizaci nemá již nikdo k dispozici žádná data návštěvníka, zůstává pouze text komentáře.
3.8. Provozovatel serveru má právo kdykoliv vymazat jakýkoliv komentář či jeho části. Automaticky systém maže takové komentáře, které mají charakter spamu (např. obsahují více odkazů na jiné weby a komerční sdělení) anebo obsahují vulgarity, výroky, jež se příčí zákonu či dobrým mravům, mohou poškodit dobrou pověst autorů či provozovatele atd..

4. Provozovatel je jediným správcem a hlavním zpracovatelem komplexních níže specifikovaných osobních údajů. Dalším zpracovatelem dat a údajů v zastoupení a v kódované (šifrované) podobě je pak smluvní partner provozovatele společnost Active24, a dále je zpracovatelem dat, údajů a statistik o provozu a návštěvnosti webu v anonymizované formě v zastoupení smluvní partner provozovatele společnost Google.

5. Na serveru provozovatele jsou na základě dobrovolného a nepodmínečného souhlasu návštěvníka uloženy následující údaje, které jsou nutné či možné k přidání komentáře:

5.1. Název komentáře (může být i jméno a příjmení, dle volby návštěvníka) 5.2. E-mail 5.3. Volitelně: web návštěvníka. 5.4. Text komentáře.

6. Návštěvník si může vyžádat informaci, jaké osobní údaje o něm provozovatel má, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@spisovatelskelisty.cz.

7. Návštěvník může kdykoliv požádat o vymazání veškerých informací o své osobě. Přeje-li si, aby údaje o jeho osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@spisovatelskelisty.cz. Všechny komentáře návštěvníka pak budou anonymizovány dle bodu 3.5. anebo vymazány.

8. Údaje návštěvníků (e-mail, jméno a příjmení apod.), kteří nejsou aktivní po dobu 10 let (např. po tuto dobu nepřidají žádný komentář) budou 1. ledna roku následujícího po této lhůtě vymazány jak na stránkách, tak v administraci, pokud jsou viditelné pro jiné návštěvníky, budou nahrazeny iniciálami. Tyto údaje již není možné zpětně obnovit.

9. Provozovatel ani redaktoři nezasílají návštěvníkům žádná upozornění ani nabídky, vyjma automatické informace, že na jejich komentář někdo reagoval, kterou generuje automaticky server.

10. Provozovatel nepoužívá žádné analytické nástroje pro sledování individuálního chování konkrétních zákazníků, ani nezjišťuje jejich přesné IP adresy, a ani nevyužívá služeb zpracovatelů dat, kteří by to dělali. Provozovatel má k dispozici pouze anonymizovaná data o provozu webu, jaká poskytuje např. služba Google Analytics.

11. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

12. Data návštěvníků uvedená výše jsou uložena v šifrované formě výlučně na externím serveru společnosti Active24, a k jejich celku a databázi má přístup vždy jen jedna k tomuto účelu proškolená osoba pověřená jejich správou. Redaktoři webu mohou vidět e-mailovou adresu, kterou návštěvník zadal při psaní komentáře.

13. Všechna důležitá rozhodnutí provozovatele o ochraně osobních údajů jsou prováděna na firemní úrovni pod dohledem pověřence pro ochranu údajů. Pověřence lze kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@spisovatelskelisty.cz

14. Pověřovací listiny a potvrzení o provedených školeních osob, které mají prostřednictvím provozovatele přístup k osobním údajům zákazníků, jsou provozovatelem archivovány.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Kliknutím na tlačítko Souhlasím, odsouhlasíte používání tzv. cookies naším serverem na dobu 3 měsíců. Při další návštěvě se Vám opět objeví možnost cookies schválit či odmítnout. CO JSOU COOKIES? Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci internetových stránek, a které váš prohlížeč někdy ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, což je běžné u většiny moderních internetových stránek. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a stránky se i rychleji načítají. JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME? Tyto internetové stránky používají elektronický publikační systém Wordpress a internetovou analytickou službu Google Analytics, které využívají tzv. „cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, jež pomáhají internetovým stránkám analyzovat, jak je uživatelé používají. Informace, které „cookie" vytvoří o vašem použití internetových stránek (včetně vaší IP adresy), budou předány firmě Google, Inc. a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google použije tyto informace ke zhodnocení vašeho použití internetových stránek. Sestavuje totiž zprávy o aktivitách na internetových stránkách pro správce internetových stránek a poskytuje další služby, jež se týkají aktivit na internetových stránkách a používání internetu. Může také tyto informace zaslat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud informace pro firmu Google třetí strany zpracovávají. Google neporovnává vaši IP adresu se žádnými dalšími údaji, které spravuje. Výběrem příslušného nastavení na vašem prohlížeči můžete používání cookies odmítnout. V takovém případě se však může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google vaše údaje zpracovávala takovým způsobem a za takovým účelem, jež jsou uvedeny výše. Systém Wordpress pak používá cookies při komunikaci s naším serverem, abyste se nemuseli neustále znovu přihlašovat a aby se vám načítaly stránky rychleji. JAK UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES? Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky AllAboutCookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Zavřít