E-cigarety: Mýty a fakta

E-cigareta

Copyright © Fotky&foto / Diego Cervo, 2015

Mýtus 1. E-cigareta je jenom „elektronická“ cigareta.

Mýtus 2. Používání e-cigarety je jenom jiným způsobem kouření.

Mýtus 3. Všechny e-cigarety obsahují nikotin.

Mýtus 4. Musíme zakázat v restauracích e-cigarety, protože nevíme, co v nich je.

Mýtus 5. Musíme zakázat v restauracích e-cigarety, protože obsahují nikotin, který je škodlivý.

Fakt 1: E-cigarety vadí především velkým tabákovým firmám.

Fakt 2: Zákaz e-cigaret v restauracích chtějí především velké tabákové firmy.

Rozhovor 1: Junior-manažer společnosti o 50 zaměstnancích (24 let).

Rozhovor 2: Majitel a jednatel společnosti s 10 zaměstnanci (45 let).

Rozhovor 3: Dělník, pracující na renovacích bytů (59 let).

Tento článek vznikl především v důsledku zjištění, že informace o e-cigaretách v českých médiích jsou zoufale povrchní, nezasvěcené, často nesmyslné, názory našich politiků a ministerských úředníků idiotsky mimoběžné (nic neobvyklého, že, co jsme si zvolili, to máme) a zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) z 26. 8. 2014 je tak ryzím blábolem, že by si zasloužil první Celosvětový Bludný Balvan Všech Skeptiků Světa, za šíření zcela nepodložených, ba dokonce lživých tvrzení a názorů, a vyvolává pocit, že peníze amerických tabákových firem jsou pro některé členy této organizace důležitější, než lidské zdraví.

Ač sám patřím mezi první uživatele e-cigaret v ČR (shodou okolností jeden z jejich prvních dovozců bydlel ve stejné ulici), nechtěl jsem generalizovat jenom na základě osobních (byť desetiletých) zkušeností a před napsáním tohoto článku jsem v průběhu minulého roku hovořil s mnoha lidmi, kteří e-cigarety pravidelně používají, bavil jsem se o nich i se svojí zubní lékařkou (potvrdila mi, že e-cigarety nemají na zubní sklovinu žádný vliv, protože z nich nevznikají žádné typicky kuřácké usazeniny a pára z e-cigaret není horká, ale chladná, takže zubaři by e-cigarety spíš přivítali, i když to připraví jejich ordinace o pravidelnou klientelu bohatších kuřáků, kteří chodí na čištění usazenin i dvakrát ročně) a nakonec se svým známým neurologem, s nímž jsem konzultoval hlavně působení nikotinu.

Záměrně jsem nehovořil ani s výrobci, ani s obchodníky, pokud však mohu soudit podle toho, jak se jejich krámky odsouvají z preferovaných océček do zastrčených uliček, cigaretová lobby je zdatně drtí.

Z celého spektra zkušeností jsem ke článku vybral i rozhovory se třemi z uživatelů e-cigaret – jsou vybráni podle věku (třiadvacetiletý junior-manažer, pětačtyřicetiletý majitel menší firmy a devětapadesátiletý dělník, pracující na renovacích bytů).

Jako obvykle, mým hlavním záměrem není obhájit nějaký názor, ale uspořádat fakta, vyloučit prokázané nepravdy a podívat se na souvislosti.

Ale pokud někoho zajímá mé mínění, dá se shrnout do jedné věty: nikdy s nikotinem nezačínat, život je už tak dost krátký, proč trávit jeho část řešením hloupých závislostí?

Mýtus 1. E-cigareta je jenom „elektronická“ cigareta.

Není. A to navzdory svému názvu, který mimochodem není vůbec celosvětový, v mnoha zemích dokonce název těchto zařízení na cigarety, tabák, ani nic podobného neodkazuje.

Tzv. e-cigareta je ve skutečnosti kombinací vaporizéru a inhalátoru, tedy přístrojem sloužícím k vaporizaci, ke změně látky kapalného skupenství na skupenství plynné – v tomto případě především propylenglykolu (zvlhčovadla, používaného v medicíně, kosmetice, potravinách, zubních pastách, ústních vodách atd.) a vody na aerosolovou páru – a k jejímu vdechování.

(Náplň by klidně mohla obsahovat i jenom vodu, vyzkoušel jsem si, že to také funguje, ale taková pára je prakticky neviditelná, nemá žádnou chuť ani vůni, takže ji skoro necítíte, a kuřáci, kteří přecházejí na e-cigarety, potřebují něco vidět a cítit, jinak intuitivně „šlukují“ tak zbytečně silně, že si vaporizér přepálí, proto ten propylenglykol a další látky.)

Mýtus 2. Používání e-cigarety je jenom jiným způsobem kouření.

Není. Používání e-cigarety není vůbec žádným kouřením. V e-cigaretě totiž vůbec žádný kouř nevzniká, prostě proto, že v ní nedochází k žádnému spalování, a jediným produktem e-cigarety je pára. (Kdyby ta slova nebyla v češtině již rezervována pro jiné aktivity, mělo by se správně říkat, že uživatel e-cigarety paří či páří; -).)

Mýtus 3. Všechny e-cigarety obsahují nikotin.

Neobsahují. Jsou k dostání i varianty náplní, které jsou zcela bez nikotinu, či ho obsahují takřka ve stopovém množství. Pokud naši poslanci zakážou e-cigarety, zakážou tím tedy lidem vdechování páry, kteréžto naopak v případě mnohých astmatiků a lidí trpících vysycháním ústních sliznic pomáhá jejich zdravotnímu stavu, a je zcela na místě se tázat, s čím přijdou lidé, kteří chtějí zakázat občanům vdechování páry příště. Zakážou jim dýchat?

Mýtus 4. Musíme zakázat v restauracích e-cigarety, protože nevíme, co v nich je.

Argument analfabeta, který není schopen si přečíst složení, které je na každém balení náplně do e-cigaret.

Takže – pokud člověk, který tento mýtus šíří, opravdu neumí číst, tak mu, prosím vás, to složení řekněte:

Náplň do e-cigaret tvoří propylenglykol nebo glycerol, případně jejich směs. Obsahuje také aromatické látky, většinou buď potravinářská aromata, nebo speciálně pro tento účel vytvořená aromata tabákových příchutí. V závislosti na receptuře pak může obsahovat menší procento vody, alkoholu a organických kyselin, výslovně tedy tyto látky:

Propylenglykol – cca 80 % (zvlhčovadlo, používané v medicíně, kosmetice, potravinách, zubních pastách, ústních vodách apod.)

Glycerol – 0 až 5 % (opět běžně používaný ke zvlhčování sliznic)

Od 0 do cca 2 % pak náplň tvoří organické kyseliny, antioxidační přísady, butylvalerát, isopentylhexonát, lauryllaurát, benzylbenzoát, methylacetát, ethylheptylát, hexylhexanát, geranylbutyrát, mentol, kyselina citrónová, voda, alkohol a aromatické esence – vesměs tedy látky, které najdete i v různých potravinách, ať již jsou zpracovávány průmyslově, či v jejich přirozené formě (např. v čajích) a v množstvích, v nichž se vyskytují v náplních (o množství, které jich pak zůstane ve vdechované páře ani nemluvě) jsou zdraví zcela neškodné.

A samozřejmě náplň e-cigaret také může, ale nemusí obsahovat nikotin – 0 až 4 %.

A jen tak mimochodem – náplně do e-cigaret neobsahují žádné látky, které by ani při jejich inhalování od rána do večera mohly být karcinogenní, tedy nemohou být příčinou rakoviny.

Pokud nebudete věřit bulvárním článkům, zaplaceným tabákovými firmami, ale vědeckým výzkumům, pak se můžete seznámit třeba s prací Marty Srpové z 1. LF Univerzity Karlovy, v níž výslovně uvádí, že její výzkum odhalil, že respondenti neužívají elektronickou cigaretu rizikově a ve většině případů ji začali užívat pro snížení rizik z kouření. Elektronická cigareta byla pak ve většině případů ve všech zkoumaných aspektech hodnocena kladně, výzkum konstatuje, že u elektronických cigaret je zdravotní riziko ve srovnání s klasickým kouřením téměř nulové a že elektronické cigarety jsou považovány za přijatelnou formu rekreačního užívání nikotinu s minimálním potenciálem pro znečištění životního prostředí.

Mýtus 5. Musíme zakázat v restauracích e-cigarety, protože obsahují nikotin, který je škodlivý.

Potom tedy ovšem musíme zakázat v restauracích i používání cukru, soli, nápojů s kofeinem, alkoholu a vlastně úplně všeho. Ve vyšších koncentracích jsou totiž i tyto látky škodlivé a smrtelné, často škodlivější než nikotin.

A vůbec by se měly zakázat všechny restaurace, bary a hospody a nejlepší by bylo zakázat úplně všechno, co mají co lidi někde po večerech courat, lidi by měli pěkně makat a po práci odpočívat doma u televize, aby měli hezky odpočaté a vymyté mozky na zítřejší práci.

Ona totiž už sama „strašlivá nebezpečnost“ nikotinu je mýtus, který vznikl z toho, že bojovníkům proti kouření se zdál termín kuřáctví málo vědecký a tabakismus málo znělý, zatímco nikotinismus jim zněl velmi pěkně.

Jenže jakmile oddělíte nikotinismus od kouření, je všechno jinak.

Nikotin totiž (jak všichni kuřáci dobře vědí) má stimulační a uvolňující účinky a při dlouhodobějším užívání dochází k posílení syntézy endorfinů (způsobujících dobrou náladu a pocity štěstí, tlumících bolest atd.), existují i studie, které tvrdí, že zlepšuje, či oddaluje propuknutí Alzheimerovy i Parkinsonovy choroby, což pro zdravého člověka rozhodně není nijak negativní, a jako takový je tedy škodlivý jen pro některé lidi – např. ty, kteří mají problémy s tlakem, se srdcem, či zužováním cév, protože nikotin zvyšuje krevní tlak, zrychluje činnost srdce, stahuje cévy a zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi. Samozřejmě, do určité míry blokuje i syntézu estrogenu, což může opět některým lidem s komplikacemi v tomto směru situaci zhoršit. Podobně jako třeba jiným nemocným může jejich stav zhoršit požívání cukru, kofeinu, tučných jídel atd. atd.

Nicméně: nikotin sám o sobě nemůže způsobit žádnou rakovinu a není ani prvkem, který by přímo vedl k propuknutí nějaké choroby – jen může průběh některých nemocí zhoršit a jsou zajisté lidé, kteří by se ho měli zcela vyvarovat – jsou to však lidé buď již nemocní, nebo se silným rizikem propuknutí některé z příslušných nemocí.

Nikotin samozřejmě způsobuje silnou závislost, podle mnohých horší než heroin. TO je podstatný problém kuřáctví. Že si tělo zvykne na příjem nikotinu ve formě klasické cigarety a s každou dostává do plic stovky až tisíce karcinogenních látek vznikajících spalováním.

Ale co vlastně může mít kdo proti tomu, aby si někdo inhaloval nikotin z vaporizéru?

Komu to může vadit?

Dokonce to ani nijak nesmrdí (naopak, spousta náplní velmi pěkně voní – mimochodem, on tabák, když se nespaluje, také hezky voní, však se přidává jeho aroma do spousty nejen pánských parfémů), nikoho to neobtěžuje a co se týče pasivního kouření – v tomto případě inhalování – podle výzkumů je množství vstřebaného nikotinu člověkem, který by si s vámi každý den povídal hodiny z očí do očí, tak malé, že nemůže mít vliv na jeho zdraví ani nemůže způsobit jeho závislost na nikotinu.

Takže komu to může vadit?

Fakt 1: E-cigarety vadí především velkým tabákovým firmám.

Pochopitelně. Výroba náplní do e-cigaret je v porovnání s výrobou cigaret mnohonásobně levnější, může ji vyrobit prakticky kdokoliv, výrobce není závislý na žádném tradičním tabákovém průmyslu, a přitom e-cigarety nezpůsobují rakovinu, neznečišťují restaurace popelem a usazeninami a neobtěžují druhé hosty kouřem.

Někteří kuřáci se sice vracejí od e-cigaret ke klasickým cigaretám, ale je to především proto, že tabákové lobby na ně útočí na každém rohu, zatímco prodejců e-cigaret je zatím i ve velkých městech velmi málo, pro nikotinistu je tedy často snazší koupit si opět klasické cigarety, než někam cestovat apod.

Člověk, který přejde na e-cigarety, utratí za svou „neřest“ až desetkrát méně, než za cigarety a může ušetřit až desítky tisíc ročně. Ve chvíli, kdy by si to uvědomily skutečně široké nízkopříjmové skupiny, zatřáslo by to s tabákovými společnostmi opravdu výrazně.

E-cigareta je navíc ideální cestou, jak se se zbavit nikotinismu – mezi náplní se silným množstvím nikotinu a náplní s nulovým, či mizivým množstvím nikotinu není totiž žádný chuťový rozdíl, zatímco každý kuřák ví, jak velký chuťový rozdíl je mezi „těžkou“ a „lehkou verzí“ cigaret zcela stejné značky – a kuřáctví není jen o závislosti na nikotinu, ale také o závislosti na stereotypech, mezi něž chuť rozhodně patří.

Každý člověk, který používal nějaký čas e-cigaretu a pak si zkusil opět zapálit cigaretu, vám potvrdí, že teprve v té chvíli si uvědomí, jak odporná je v klasické cigaretě ona příchuť dehtových spálenin.

Fakt 2: Zákaz e-cigaret v restauracích chtějí především velké tabákové firmy.

Samozřejmě. Představa, že se v restauracích zakáže kouření, ale e-cigarety ne, je pro ně děsivá, protože by hodně lidí dalo přednost e-cigaretám před postáváním v zimě na chodnících před barem a možná by – nedejbože – přišli na to, že jsou e-cigarety levnější, chutnější a vůbec praktičtější variantou téhož. O jejich praktické zdravotní neškodnosti ani nemluvě.

Všichni víme, ke kterým vyhlášeným politikům a partajím evidentně tečou potůčky penězovodů od výrobců cigaret – tabákové firmy investují do boje proti e-cigaretám, do jejich pomluv, různých zpochybňujících článků a píárek a vůbec do snahy, aby byly e-cigarety postaveny cigaretám na roveň, obrovská množství peněz i času, určitě jste na nějaký článek, který varoval kuřáky před e-cigaretami, v poslední době narazili.

V letech hospodářské krize zaniklo několik set novin a časopisů (které už nikdy znova nevzniknou), bez práce se ocitly tisíce novinářů a český novinář je dnes synonymum pro člověka, který vám za dostatečné množství peněz napíše nesmírně fundovaný a přesvědčivý článek o tom, že váš dědeček byl velbloud.

Dobře si proto všimněte, kdo a z jakých důvodů požaduje, aby byly kromě kouření zakázány na určitých místech i e-cigarety.

Umožní vám to udělat si představu, odkud ten dotyčný poslanec či novinář bere peníze na svůj život na noze o hodně vyšší, než by odpovídalo jeho platu.

Rozhovor 1: Junior-manažer společnosti o 50 zaměstnancích (24 let).

SH: Kouříš prakticky jenom e-cigarety už čtyři roky, proč jsi na ně přešel?

JM: Protože je v nich minimálně tisíckrát míň škodlivejch látek, který se ti dostávaj do těla. A taky tam byla motivace, že se mi nechtělo platit Kalouskovi šedesát korun z každý krabičky cigaret.

SH: Proč jsi nepřestal kouřit úplně?

JM: Chutná mi to. A moje práce je někdy dost stresující, nikotin mě uvolní a uklidní.

SH: Občas ale uděláš výjimku a zapálíš si klasickou cigaretu, někdy si koupíš i krabičku. Jak dlouho jsi vlastně kouřil bez výjimky jenom e-cigaretu?

JM: Tak přes půl roku.

SH: A stačilo ti to?

JM: Naopak, líbilo se mi to. Člověk vypadá i ve společnosti zajímavějc.

SH: A proč teda ty výjimky?

JM: Je to hloupá a zažitá rutina, co mě nutí si kupovat klasická cigára. Většinou si je kupuju v afektu.

SH: Proč si v afektu nedáš e-cigáro?

JM: No někdy ho mám třeba vybitý a nemám čas ho nabít, nebo zapomenu doma náplň a tu – na rozdíl od cigaret – na každým rohu nekoupíš. A taky podle mě, když je člověk na nervy, tak má tendenci se ničit a dostávat ještě níž. To je ta hloupá rutina. Je to stejný, jako když máš depresi a pouštíš si depresivní písničky.

SH: Jak jsi na tom v porovnání e-cigareta a klasické cigarety?

JM: No, určitě přes 95 % e-cigára a tak 5 % cigarety – když už si teda koupím cigára, tak je pak dokouřím. Ale je to spíš nárazový. Koupím je ve stressu, v afektu. Když je toho na mně moc, nestíhám přemýšlet logicky.

SH: Jakej je největší rozdíl mezi e-cigaretou a cigaretami?

JM: Jako kuřák jsem kouřil furt jednu značku, změnil jsem ji vlastně za celej život jen dvakrát. Ale u e-cigaret si díky tomu obrovskému množství náplní můžu vybrat to, co mi přesně chutná. A nezůstává po nich žádná pachuť v puse, žádnej smrad. Můžeš to kouřit prakticky kdekoliv. Jednou jsem to měl v nějakým KFC, chodila tam obsluha na uklízení táců, sdělila mi, že se tam nesmí kouřit, já byl tenkrát trochu rozhozenej a tak jsem jí trochu ofenzívně sdělil, že nekouřím, že pářím, na což mi poděkovala a odešla.

SH: Cítíš nějaký fyzický rozdíl, zdravotní?

JM: Já jsem mladej, já nemám zatím pocit, že když kouřím, že by se mi nějak hůř dýchalo, když se překouříš cigaret, tak ale druhej den kašleš a hůř se cejtíš, což se mi s e-cigárem zatím nikdy nestalo.

SH: Jak působí e-cigareta na kluky a holky v tvým věku, v tvojí generaci?

JM: Pro lidi to působí zajímavě, zajímá je to, ale málo lidí z mojí generace si to koupí, protože je to pro ně problém, dát najednou dvanáct set korun, snadnější je našetřit si těch sedmdesát na cigára, nepřemejšlej dopředu a neuvědomujou si, kolik pak ušetřej a jak je to potom jednoduchý.

SH: Co si obecně myslíš o e-cigaretách jako takovejch?

JM: Je škoda, že lidi jsou takový skety.

SH: Tomu nerozumím.

JM: Podle mě je to naprosto skvělý, taková spása kuřáků, ale bohužel se to ke kuřákům nedostane tak rychle, protože jsou tu ty skety.

SH: Ale koho těma sketama myslíš?

JM: Konkrétně Čechy. V zahraničí jsou e-cigára rozšířenější.

SH: Ale za to nemůžou Češi, ne?

JM: Ale můžou. Protože jsou takový konzervativní. Bojej se novejch věcí. Maj zažitou rutinu. Vstanou, nasnídaj se, dou do práce, jdou si zakouřit. Třeba, kdyby všichni přešli na e-cigára, tak zdvihneme IQ národa.

SH: Jak to?

JM: Nikotin zlepšuje soustředěnost.

SH: Ale jenom dočasně ne?

JM: Ale to e-cigáro si každej oblíbí a může ho kouřit pořád.

SH: Je nějakej zásadní problém, se kterým ses setkal jen kvůli tomu, že kouříš e-cigarety?

JM: Jo, že na to lidi divně koukaj a hodně to přitahuje pozornost, hlavně dětí.

SH: Co si myslíš o tom, že chtěj zakázat e-cigarety tam, kde budou zakázaný cigarety?

JM: Podnět tabákovej koncernů, ruku v ruce s politiky, to je naprosto jasný. Vždycky a všude v nekuřáckým prostředí, když mě někdo kvůli tomu oslovil, jsem si to obhájil a bylo to jasný.

SH: Za dobu, co používáš e-cigaretu, zvýšila se tvoje spotřeba náplní?

JM: Nárazově to kolísá, ale průměr je stejný. Samozřejmě, když si navykneš na náplň s větším obsahem nikotinu a pak přejdeš na slabší, spotřebuješ jí asi trochu víc. Ale proč přecházet na slabší? Mně ten nikotin vyhovuje.

SH: Ale co bys dělal, kdyby ti třeba doktoři řekli, že máš nějaký zdravotní problémy s cévama a že nikotin zužuje cévy?

JM: Přešel bych na náplně s nulovým obsahem nikotinu. Ty se taky prodávaj, a když na ně přecházíš opravdu postupně, tak si to tělo ani neuvědomí.

SH: Takže si myslíš, že je to cesta k odnaučení se závislosti?

JM: Jasně. Teda, čistě teoreticky… když budeš kouřit slabší a slabší cigarety, tak bys k tomu taky mohl dojít… ale k tomu se lidi nikdy nedokopou, protože slabší cigára maj prostě jinou chuť, zatímco tohle má chuť furt stejnou.

(Pozn.: JM celou dobu kouřil e-cigaretu, která vůbec nevypadala jako cigareta, ale jako nějaký steampunkový artefakt, cosi mezi dýmkou, parníkem a lokomotivou.)

Rozhovor 2: Majitel a jednatel společnosti s 10 zaměstnanci (45 let).

SH: Znám tě skoro dvacet let a vím, že jsi byl neuvěřitelně silný kuřák, kolik jsi kouřil nejvíc?

MJ: Jeden čas jsem kouřil až osmdesátku denně, čtyři krabičky, a když jsem šel po práci na flám, tak myslím, že jsem se dostal i na sto dvacet, ale to byly výjimky.

SH: Já to vím, ale mým čtenářům bys měl objasnit, jak to šlo dohromady s tvojí prací – mít prakticky pořád v ruce cigaretu.

MJ: Já pracuju doma, my děláme software a já nejsem moc společenskej, takže jsem už od roku 2002, kdy jsem začal podnikat, budoval celou firmu na tom, že jsem nabíral jen lidi, který jsou taky ochotný, ale hlavně schopný pracovat doma, dnes jedeme hlavně přes skajp a teamviewer, jsou lidi z firmy, který vidím naživo třeba jen jednou za měsíc, a to když se sejdeme na pivo. Mě to ale tak vyhovuje. Jenže doma mě samozřejmě nikdo neomezuje, poněvadž děcka nemám a partnerky mám – no spíš tu a tam – takže kolikrát jsem seděl u compu taky třeba šestnáct hodin denně a kouřil jednu za čtvrtou.

SH: Osmdesát cigaret denně už muselo bejt začít znát na tvým zdraví.

MJ: No, já každej den aspoň dvacet minut cvičím a tak dvakrát tejdně se proběhnu, ale jak se blížila čtyřicítka, tak to začalo jít dost dolu, já k doktorům nechodím, ale asi to už na moje cévy začalo bejt moc, dost často se mi stávalo, že jsem před spaním měl ledový a takový mrtvý nohy a třeba jsem se ráno vzbudil a nějak blbě skrčil nohu a dostal jsem křeče, a měl jsem návaly takový strašný únavy už třeba odpoledne (Pozn. SH: Podle mých konzultací s neurologem MJ již evidentně přijímal takové dávky nikotinu, že přestaly mít povzbuzující efekt, a převážil naopak efekt tlumivý – oborné vysvětlení přesahuje možnosti tohoto článku), no a asi se to taky odráželo v sexu, aspoň myslím, že to bylo tím, ty mě tam nejmenuješ, že jo?, no, prostě erekce a tak. A taky jsem čím dál víc kašlal. Dostal jsem třeba chřipku a za tejden byla normálně pryč, ale kašel se pak vlekl třeba čtvrt roku, takže jsem třeba kvůli kašli nemohl usnout a tak. Na rande to taky nevypadá dobře, když furt chrláš jako dědek.

SH: Vždyť seš dědek.

MJ: No, dík.

SH: Zkoušel jsi přestat kouřit?

MJ: Asi tisíckrát, ale nejdýl jsem to vydržel tři dny. Já měl při tom vždycky hrozný stavy, ale kolem čtyřicítky jsem to zkusil naposled, protože to jsem měl tenkrát takový halucinační stavy, že jsem se třeba ráno probudil a nevěděl jsem, jestli se mi ještě něco zdá, nebo jsem už vzhůru, a nevěděl jsem, jestli já jsem já, nebo jsem moje firma, nebo nějakej počítačovej software, no prostě takovej schizofrenickej stav na hranici šílenství, tak jsem si řekl, že tohle už nikdy nechci zažít a že už to nikdy nebudu zkoušet, ať si třeba umřu v padesáti.

SH: Ale přešel jsi na e-cigaretu.

MJ: No, to e-cigáro jsem viděl u kolegy, tak mě to začalo zajímat a pak jsem narazil na jednu prodejnu v Bílý labuti a tam byl takovej sympatickej chlápek, co se s ním dalo pokecat, tak jsem si to koupil.

SH: Jak to šlo?

MJ: No já měl hlavně strach, že zase začnou nějaký halušky, ale byl to docela šok, jakože ale naopak pozitivní. Bylo to trochu divný, hlavně jsem pořád první tejdny šátral na stole po zapalovači, a taky jsem si musel koupit druhý e-cigáro, abych mohl jedno kouřit, zatímco se mi druhý nabíjí, a nejdřív jsem se cejtil trochu divně, ono přece jen máš v klasický cigaretě asi tisíc různejch sraček, který třeba nejsou tak návykový jako nikotin, ale taky seš na ně asi navyklej, ale brzo to přešlo, žádný halušky nepřišly, a když jsem si za půl roku zkusil někde v hospodě zapálit tak jsem měl najednou pocit, jako když by sis objednal svoje oblíbený pití a vrchní by ti do něj zamíchal popel. Fakt zajímavej pocit, to si nemůžeš uvědomit, dokud nějakej čas nekouříš e-cigáro, jakej hnus vlastně klasická cigareta je.

SH: Jaký to mělo fyzický dopady?

MJ: Obrovský. To je fakt fantastický. Už druhej den jsem přestal mít ty problémy s ledovejma nohama. Naopak jakoby začaly hřát. Já měl, kamaráde, třeba někdy, když jsem šel do sprchy, tak jsem si všiml, že mám úplně fialový malíčky na nohách, to jsem fakt přemejšlel vo jednom chlapíkovi, co mi ho fotr kdysi ukázal v nemocnici na chodbě, jak tam kouří, tenkrát ještě v nemocnicích na chodbách byly popelníky a už neměl jednu nohu a z druhý jen půlku a to vodřízli kvůli nedokrvování a von přesto kouřil a pracoval na tom, aby mu uřízli i ten pahýl, jenomže já to najednou chápal, a co je podstatný, já byl přesvědčenej, že je to jenom tím nikotinem! Jenomže, hele, nikotin sem, nikotin tam, tohle úplně zmizelo, normálně mám malíčky na nohách zase růžový jako ve dvaceti, takže to nebylo nikotinem, nebo ne hlavně nikotinem, ale vším tím ostatním sajrajtem, co v cigaretách je, no tak to je jenom třeba takovej jeden příklad. A asi za čtrnáct dnů potom, co jsem přešel jenom na e-cigáro, jsem začal vykašlávat asfalt.

SH: Hm, to znám.

MJ: Jo. Fakt, takovej skoro černej hlen. A to se pak nárazově stalo třeba ještě i po půl nebo třičtvrtě roce, že jsem dostal takovej bolestivej záchvat kašle a něco se urvalo a šlo to ven, no, chápej, já kouřil dvě krabičky denně už v patnácti, tak asi bylo co čistit. Ale pak to postupně přestalo. Dneska si občas trochu odkašlu.

SH: A ten sex?

MJ: Jo, taky lepší, fakt. A po letech jsem zas objevil, jak hezky některý holky voněj. A nejen holky, teda jako ne, že by chlapi, ale prostě ten svět jak voní. Prostě objevuješ vůně, kterýs už necejtil. A to taky vyvolává různý vzpomínky.

SH: Klasický cigára už nekupuješ?

MJ: Ne, mě to až děsí, ta představa, že bych se musel do toho smradu vracet. Já musel stejně hned za měsíc nechat byt vymalovat, poněvadž mi to tam najednou smrdělo jako na spáleništi.

SH: Snižuješ si dávky? Nechceš se zbavit i závislosti na nikotinu?

MJ: Hele, nejdřív jsem ze strachu, že mi to bude málo, začínal na čtyřiadvacítce, ale pak jsem zjistil, že mi vlastně nejvíc vyhovuje ta osmnáctka (pozn.: počet miligramů nikotinu na jeden mililitr). A snižovat to zatím nechci, třeba časem, uvidím, mně to zatím takhle vyhovuje.

SH: Co si myslíš o návrhu, že e-cigarety budou zakázány všude, kde bude zakázáno kouření?

MJ: Že za tím stojej poslanecký kurvy, který jsou podplacený cigaretovejma lobbistama.

(Pozn.: MJ po celou dobu kouřil e-cigaretu, která byla skoro přesnou imitací vzhledu cigarety klasické.)

Rozhovor 3: Dělník, pracující na renovacích bytů (59 let).

SH: Kolik cigaret jste kouřil denně, než jste přešel na e-cigaretu?

DP: Tak standardně krabku, když se někde posedělo, tak třeba dvě.

SH: Proč jste přešel na e-cigaretu?

DP: To vymyslela manželka a děti. Dost jsem kašlal, ale já dělám hlavně vybourávání a sundávání starejch omítek a tak, a to je spousta prachu, tak jsem měl za to, že to je spíš vod toho. Voni tvrdili, že je to tím kouřením, no já jsem tomu zas tak moc nevěřil.

SH: Takže dárek pod stromeček?

DP: No, to naštěstí ne, to by mě namíchlo, ale voni nejsou blbý, prostě mi to přinesli jednou v neděli, když přišly děcka na návštěvu. No, ochutnal jsem to a nebylo to špatný, normálně bych během toho odpoledne šel tak aspoň pětkrát kouřit na verandu, doma se nekouří, žena má astma a alergie, ale takhle jsem to cucal a neměl jsem tu potřebu, vlastně mě to dost překvapilo. Jo, ale nejdřív se mi stávalo, že jsem se tý páry třeba pořádně nadechl a rozkašlal se, prej je to tím, že jak jsou plíce zvyklý na dehet a teď dostávaj jenom páru, tak se čistěj. (Pozn. SH: taková reakce může být ale i prvotní reakcí na propylenglykol, a co se týče „čistění plic“, jistě k němu dochází, ale příjem nikotinu v jakékoliv formě čištění plic zpomaluje, neboť nikotin způsobuje ochabování plicních řasinek, které svými pohyby odsouvají nečistoty z plic, u kuřáka, který přejde na e-cigarety s nikotinem, se tedy budou čistit plíce výrazně déle, než pokud by přešel na náplně bez nikotinu, či skončil s kouřením i inhalováním náplní s nikotinem úplně.)

SH: Přešel jste jenom na e-cigaretu?

DP: Doma a v práci už kouřím jenom e-cigaretu a docela dobrý. Ale v hospodě kouřím klasický cigára, to by mě přišlo divný, nebo by ze mě měli chlapi prdel, ale já nejsem nějak hospodskej typ, my si jdem sednout tak jednou dvakrát za tejden a málokdy se udělá víc jak pět kousků.

SH: Takže jaký je dnes poměr e-cigareta versus cigarety?

DP: No, dřív jsem vykouřil tak třicet čtyřicet krabiček za měsíc, dneska tak dvě tři.

SH: Zlepšilo se něco fyzicky?

DP: Jo, to jo, ty kašle fakt přestaly, líp se dejchá, to jako je znát, že se asi do plic nedostane tolik dehtu. Asi je to lepší. A nemusím furt chodit na verandu, to je docela dobrý, že si můžu jako zapálit i doma u televize, to je taková pohodička. No, vlastně je to dost dobrý. Dobrej vynález.

SH: Co u e-cigarety považujete za nejdůležitější?

DP: No prachy. Já kouřím už čvrtstoletí sparty, tak to jsem prokouřil kolem tří táců měsíčně, tak čtyřicet táců ročně, teď dám tak do dvou stovek za cigára a tak něco mezi třema nebo šesti stovkama za náplně, tak to ušetřím třicet táců ročně, to pro nás nejsou malý prachy, když je žena už v důchodu.

SH: Co si myslíte, o tom, že chtějí zakázat kouření v hospodách, a že tam, kde zakážou kouření cigaret, tam zakážou i e-cigarety?

DP: Hele, mě je to jedno, já ty dvě tři hodiny v tý hospodě bez cigarety i vydržím, i když co to je, když si chlap nemůže dát jednou za čas k pivku cigárko, některý chlapi ale budou hodně nasraný, no, ale já si třeba můžu jít zapálit ven, jsem z domova zvyklej…

SH: A stejně tak si budou ale muset jít ven zapálit i lidi, kteří kouří jenom e-cigarety.

DP: No, to je hodně debilní. To je fakt.

(Pozn.: DP při rozhovoru se mnou nekouřil, na požádání mi ukázal svou e-cigaretu, také skoro přesnou imitaci cigarety klasické, jen byla černá.)

© Stanislav Hudský, 2015

Chcete vydat knihu?Knihy autora:

Jak napsat dobrou knihu Silentium Psychokrator Petrachtace Bestiář
Slepička dle Sade

Stanislav Hudský

Pracoval pro významná česká knižní nakladatelství, časopisecká vydavatelství a reklamní agentury, hrál v několika kapelách, provozoval divadlo a hudební klub, napsal několik divadelních her a knih, podílel se na vytváření literárně-analytických softwarů, založil a řídil několik firem, některé později předal kolegům, s některými dodnes externě spolupracuje. V současnosti řídí vydavatelství a literární školu ArtPorte. Více o autorovi: http://hudsky.cz/

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Kliknutím na tlačítko Souhlasím, odsouhlasíte používání tzv. cookies naším serverem na dobu 3 měsíců. Při další návštěvě se Vám opět objeví možnost cookies schválit či odmítnout. CO JSOU COOKIES? Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci internetových stránek, a které váš prohlížeč někdy ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, což je běžné u většiny moderních internetových stránek. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a stránky se i rychleji načítají. JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME? Tyto internetové stránky používají elektronický publikační systém Wordpress a internetovou analytickou službu Google Analytics, které využívají tzv. „cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, jež pomáhají internetovým stránkám analyzovat, jak je uživatelé používají. Informace, které „cookie" vytvoří o vašem použití internetových stránek (včetně vaší IP adresy), budou předány firmě Google, Inc. a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google použije tyto informace ke zhodnocení vašeho použití internetových stránek. Sestavuje totiž zprávy o aktivitách na internetových stránkách pro správce internetových stránek a poskytuje další služby, jež se týkají aktivit na internetových stránkách a používání internetu. Může také tyto informace zaslat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud informace pro firmu Google třetí strany zpracovávají. Google neporovnává vaši IP adresu se žádnými dalšími údaji, které spravuje. Výběrem příslušného nastavení na vašem prohlížeči můžete používání cookies odmítnout. V takovém případě se však může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google vaše údaje zpracovávala takovým způsobem a za takovým účelem, jež jsou uvedeny výše. Systém Wordpress pak používá cookies při komunikaci s naším serverem, abyste se nemuseli neustále znovu přihlašovat a aby se vám načítaly stránky rychleji. JAK UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES? Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky AllAboutCookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Zavřít